W tym miesiącu porozmawiamy o naszej ojczyźnie i o polskich symbolach narodowych. Ustalimy jakie są ulubione książki przedszkolaków i poznamy proces ich powstawania. Przyjrzymy się bliżej majowej łące, aby dowiedzieć się kto ją zamieszkuje. Na zakończenie miesiąca porozmawiamy o naszych rodzinach i omówimy nazwy członków rodziny, których przedszkolaki dotąd nie znały.

TYDZIEŃ I  (02-06.05)

Symbole narodowe

W pierwszym tygodniu maja weźmiemy pod lupę Gdynię. Dokładnie omówimy charakterystykę tego miasta oraz warte do odwiedzenia miejsca. Ustalimy z czym najbardziej przedszkolakom kojarzy się ich miejscowość i na tej podstawie wykonamy pracę plastyczną. Starszaki utrwalą adres swojego zamieszkania tworząc listy do rodziców, które następne zostaną przez nich samodzielnie nadane na poczcie. Wspólnie wykonamy mapę fragmentu Gdyni i zaznaczymy na niej miejsca, w których mieszkają dzieci z naszej grupy. Starszaki dowiedzą się, które miasto jest stolicą Polski i co się z tym wiąże. Przypomnimy sobie również jakie mamy symbole narodowe i z pomalowanych na odpowiednie kolory patyczków stworzymy flagę naszego kraju. Na mapie Polski odnajdziemy góry, morze, rzeki i szczyty. Dzięki ilustracjom starszaki dowiedzą się z czego słynie nasza ojczyzna, a jedna z przedstawionych ilustracji będzie podstawą do stworzenia pracy plastycznej. Na koniec tygodnia dzieci dowiedzą się co oznacza pojęcie legenda, starszaki wysłuchają dwóch z nich i spróbują odpowiedzieć na pytania związane z zaprezentowanym tekstem.

Wiersz tygodnia:

„Znak” – Maria Łaszczuk

Czy wiesz, jaki to znak:

W czerwonym polu Biały ptak?
– Wiem – odpowiedział Jędrek mały
– To jest znak Polski:
Orzeł Biały.

 

TYDZIEŃ II (09-13.05)

Spotkanie z książką

Drugi tydzień maja przeznaczymy na poznanie wszystkiego co wiąże się z książkami. Dzieci dowiedzą się jakie są rodzaje książek i zapoznając się z przyniesionymi przez nauczyciela książkami spróbują przyporządkować je do odpowiedniej kategorii. Ustalimy kto to jest bohater książki i odnajdziemy go w ulubionych książkach przyniesionych przez dzieci do przedszkola. Następnie starszaki namalują na kartce omawiane postacie. Metodą burzy mózgów ustalimy, jakie są zasady dbania o książki i na podstawie tych ustaleń stworzymy plakat. Przedszkolaki poznają również budowę książki oraz proces jej powstawania i wykonają swoją własną zakładkę do książki. Dzieci dowiedzą się jaka jest różnica pomiędzy biblioteką i księgarnią, gdzie znajduje się największa biblioteka świata oraz na czym polega praca bibliotekarza. Na koniec tygodnia grupa starszaków stworzy własne książki na wspólnie ustalony temat.

9.05 Dzień Bibliotekarza

Każdy przedszkolak dziś może przynieść jedną książeczkę do przedszkola. Wysłuchamy opowiadania pt. „W bibliotece” Zofii Staneckiej, a następnie dzieci wykonają własnoręczne zakładki do książki. Porozmawiamy również o tym w jaki sposób należy dbać o książki.

10.05 – wycieczka do Gowińskiej Zagrody – szczegółowe informacje otrzymali Państwo w mailu

12.05 – wyjście do pobliskiej biblioteki

TYDZIEŃ III (16-20.05)

Majowa łąka

W tym tygodniu porozmawiamy o zwierzętach zamieszkujących łąkę. Przyjrzymy się ilustracjom przedstawiającym niektóre z nich i dopasujemy odpowiadające im nazwy. Przy użyciu lup dzieci spróbują odszukać ukrytych w sali mieszkańców łąki wykonanych w ich rzeczywistych rozmiarach. To samo zadanie wykonamy szukając prawdziwych zwierząt na pobliskiej łące. Przedszkolaki poznają budowę motyla, jego rodzaje i nazewnictwo. Przypomnimy sobie etapy życia motyla, które omawialiśmy w kwietniu, następnie dzieci przedstawią jego cykl rozwojowy za pomocą pracy plastycznej. Przedszkolaki poznają różne rodzaje pająków, również tych niebezpiecznych dla człowieka, ich budowę, cykl życia, sposób odżywiania i związane z nimi ciekawostki. Stworzą wybranego przez siebie pająka i umieszczą go na wykonanej samodzielnie pajęczynie z nitki. Kolejnym omawianym mieszkańcem łąki będzie pszczoła. Dzieci poznają jej budowę, etapy życia, rodzaje pszczół oraz dowiedzą się jak przebiega proces powstawania miodu. Na koniec tygodnia omówimy budowę biedronki, cykl życia sposób odżywiania oraz poznamy ciekawostki związane z tym stawonogiem. Przedszkolaki wykonają biedronkę z masy solnej.

19.05 – Dzień ślimaka

Tego dnia poznamy budowę ślimaków. Podczas spaceru postaramy się zaobserwować ich życie codzienne. Na podsumowanie dnia wykonamy pracę plastyczną.

Wiersz tygodnia:

 Majowa łąka

Autor: Bożena Forma

Powiał wiatr majowy,

łąka zapachniała.

Świeżą koniczyną

pokryła się cała.

Brzęczą głośno pszczoły,

pracują wytrwale.

Zapylają kwiaty,

nie nudzą się wcale.

Słońce mocno grzeje,

świat do życia budzi.

Dobry czas nastaje

dla zwierząt i ludzi.

 TYDZIEŃ IV (23.27.05)

Cudowni rodzice

Ostatni tydzień maja poświęcimy rodzinie. Zwrócimy uwagę na to, że mamy różne rodziny i omówimy te różnice. Spróbujemy też odpowiedzieć sobie na pytanie co wspólnego mają nasze rodziny pomimo tego, że każda z nich jest inna.  Wyjaśnimy co to znaczy mieć rodzeństwo i wspólnie ustalimy kto z nas ma brata lub siostrę. Przedszkolaki opowiedzą, jak nazywają się Tata i Mama każdego z nich, jak wyglądają, co lubią robić i w jaki sposób spędzają wspólny czas. Przy użyciu farb starszaki wykonają portrety Taty i Mamy. Omówimy również nazwy pozostałych członków rodziny: wujka, ciocię, stryja, stryjenkę, pradziadka, bratanka, kuzyna, siostrzeńca itd. Z dostępnych materiałów przedszkolaki wykonają pracę plastyczną, na której przedstawią uczucia, które im towarzyszą, gdy są ze swoją rodziną.

24.05 – Zapraszamy wszystkie Mamusie i Tatusiów do przedszkola na występ dzieci z okazji Dnia Mamy i Taty. Więcej szczegółów otrzymają Państwo w mailu. 

26.05 – Dzień Matki

Tego dnia porozmawiamy o tym co lubi robić Mama każdego przedszkolaka. Dzieci namalują portret swojej Mamy oraz wykonają wyjątkowe upominki dla sowich Mam.

Piosenka tygodnia: