Plan dnia Przedszkola Inspiratio 2023/2024

BLOK I (7.30 – 9.00)  – WŁASNA INICJATYWA TWÓRCZA 

Przychodzenie dzieci do  przedszkola, zabawy powitalne, gimnastyka poranna.  

 

BLOK II (9.00 – 14.30)  – ZABAWY FUNDAMENTALNE I ROZWIJAJĄCE

Jest to  czas, w którym przygotowujemy i spożywamy śniadanie. W naszym  przedszkolu śniadanie podawane jest w formie szwedzkiego stołu. Dzieci same  decydują na co mają ochotę i wg tego komponują własne śniadanie. Do  wyboru mają pełnowartościowe produkty w optymalnej dla każdego ilości.  Dzieci młodsze są wspierane w tych czynnościach. Dzieci, które skończą posiłek mają czas na odpoczynek i relaksację. Następnie w każdej grupie  odbywają się zajęcia grupowe według projektów tygodnia oraz zajęcia dodatkowe takie jak: 

  • sensoplastyka

  • ekspetymenty

  • zajęcia sportowe

Jest to także przestrzeń na zajęcia dodatkowe prowadzone przez osoby z zewnątrz:

  • szachy

  • zajęcia ogólnorozwojowe z piłką

  • język angielski

  • język hiszpański

  • taniec

 •  To  intensywny intelektualnie czas, w którym podejmowane aktywności są realizacją podstawy programowej MEN, ale przede wszystkim są odpowiedzią na wszelkie zainteresowania dzieci.  

Jest to też czas wyjścia na plac zabaw lub inną aktywność na świeżym  powietrzu oraz odpoczynku lub snu w grupie młodszej.  

Blok II to również czas zajęć grupowych jak i indywidualnych zerówki 6-letniej. W tym czasie dzieci pracują z podręcznikami, a także poszerzają wiedzę z zakresu aktualności tygodnia.

Blok II zawiera w sobie wiele czynności związanych z usamodzielnianiem  dzieci, budowaniem wiary we własne siły i poczuciem własnej wartości.  W tym czasie spożywamy również II śniadanie, zupę oraz II danie. 

 

BLOK III (14.30 – 17.00) – ZABAWY ROZWIJAJĄCE I CZAS NA WŁASNE  ODKRYCIA

W tym czasie dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych zaprojektowanych  indywidualnie do ich potrzeb rozwojowych. Są to między innymi: zajęcia  umuzykalniające, eksperymenty, czytanie, pisanie i rysowanie. Znajdujemy  również czas na zabawy dowolne w sali lub na świeżym powietrzu. Około  godziny 16 dzieci mają możliwość zjedzenia podwieczorku. To również czas na  podsumowanie dnia i zdobytych wiadomości, omawiamy także wiele sytuacji  związanych z emocjami, jakie towarzyszyły nam podczas zajęć i interakcji z  naszymi przyjaciółmi. Czekamy na spotkanie z rodzicami.

 

Poniżej szczegółowe plany zajęć:

Plan Dnia KG – Maluszki MINI

Plan Dnia KG – Maluszki Maxi

Plan Dnia KG – STARSZKI I ZERÓWKA